Dynaaminen ohjaus

Dynaaminen ohjaus on liiketunnistukseen perustuvaa ohjausta. Luminen järjestelmällä dynaaminen ohjaus on toteutettu niin, että se on tien käyttäjälle mahdollisimman vaikeasti havaittavissa. Käyttäjälle tarjotaan valoa siten, että parametreissa säädetyn täyden tehon säteellä kohteesta olevat valopisteet aktivoituvat täydelle teholle, ja kauempana olevat himmenevät lineaarisesti siten, että ne saavuttavat himmennystason parametreissa säädetyn himmennyssäteen päässä kohteesta.

Parametreja voidaan syöttää yksiköille valaisinkohtaisesti, esimerkiksi niin, että suojatielle käytetään korkeampia valaistustasoja tai ryhmänä niin, että kaikki ohjautuvat samojen parametrien mukaisesti.

Kirkastetun alueen parametrien lisäksi merkittävin parametri on liikehavainnon voimassaoloaika, joka merkitsee havainnon jälkeen kuluvaa aikaa, kunnes valaisin aloittaa himmenemisen kohti himmennystasoa. Ajan määrittämisessä on tärkeintä tiedostaa, kuinka kauan kohteella kuluu aikaa liikkua valaisimelta toiselle, eli voimassaoloajassa tulee olla merkittävä ero verrattaessa autotietä ja kevyen liikenteen väylää.

Liikennetiheys parametrina

Luminen ohjausjärjestelmän avulla kyetään seuraamaan jokaisen ohjausyksikön tekemiä liikehavaintoja, joka mahdollistaa valaistuksen mukauttamisen automaattisesti vallitsevan liikennetilanteen mukaan. Liikennetiheyden mukaan ohjataan valaistuksen himmennystasoa, sekä havainnon jälkeistä kirkkaustasoa.

Ohjauksen parametrina käytetään ajoneuvomäärää tunnissa, joka ilmaisee rajaa jolloin järjestelmä mukauttaa kirkkaustasoja. Rajoja voidaan asettaa useampia. Ohjauksen sopeutumisaika on säädettävissä minuuteissa, joka mahdollistaa valaistuksen nopean mukautumisen vallitsevaan liikennemäärään.

Lumipeitteisyysohjaus

Etäyhteys kohteisiin mahdollistaa valaistuksen ohjauksen lumipeitteisyyteen perustuen. Tieto lumisuudesta saadaan ilmatieteen laitoksen sääasemien tuottamasta datasta.

Lähistön sääaseman ilmoittaessa riittävää lumensyvyyttä, voidaan valaistusta himmentää säätökertoimella. Ohjauksessa käytetään Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti säätökerrointa 0,75 tunnistettaessa tien ympäristö lumiseksi.