Lumine SmartRoad

Lumine SmartRoad-ratkaisu sisältää Luminen Z-ohjausyksiköiden lisäksi Lumine Master-yksikön, mahdollistaen tietoliikenteen valaisimien ohjauksen ja Lumine Manager-hallintapaneelin välillä. Tietoliikenne mahdollistaa kahdensuuntaisen liikenteen valaisimen ohjaimen ja asiakkaan välille. Tällöin voidaan hyödyntää järjestelmän ulkopuolisia syötteitä, kuten säädataa valaistuksen ohjauksessa, jonka lisäksi saadaan järjestelmän keräämää ja tuottamaa dataa tuotua asiakkaalle.

  • Dynaaminen ohjaus liikehavaintojen mukaan
  • Ohjaus liikennetiheyden mukaan
  • Ohjaus säätilan mukaan
  • Hallinnointi ja ylläpito
  • Kohteen toiminnan valvonta ja seuranta
  • Ohjelmiston etäpäivitykset
  • Säästöraportit
  • Liikennemääräraportit
Lumine SmartRoad säästöraportti

Lumine StandAlone

Lumine StandAlone-ratkaisu sisältää valaisimeen liitettävät Lumine Z-ohjaimet, jotka ohjelmoidaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ennen toimitusta. Ratkaisu sopii erityisesti kohteisiin, joissa ohjattavia valaisimia on vähäinen määrä, sillä tässä ratkaisussa ei tule kustannuksia tietoliikenteen järjestämisestä.

  • Dynaaminen ohjaus liikehavaintojen mukaan

Ohjauksen parametreja voidaan tarvittaessa muuttaa myös toimituksen jälkeen, mutta tämä vaatii kohteessa käymisen.