Yleistä

Vaatiiko ohjauslaitteenne 24/7 virransyöttöä valaisimelle asti?

Ei. Laitteiden virransyöttö voidaan katkaista ilman ongelmia.

Käytössämme on keskuksista ohjaava valaistuksen ohjausjärjestelmä. Miten Lumine toimii yhdessä järjestelmän kanssa?

Järjestelmä on suunniteltu toimimaan yhdessä keskuksista ohjaavan ohjausjärjestelmän kanssa, joka ohjaa valaistusta pois/ päälle sähkönjakokeskuksista. Kyseessä olevassa tapauksessa Luminen järjestelmä toimii valaistuksen määrää optimoivana järjestelmänä katuvaloverkossanne. Käyttäessänne valaistuksen hallintaohjelmistoa, kykenette havaitsemaan vähentyneen energian kulutuksen ohjelmistosta niiden keskusten osalta, jotka ohjaavat Luminella varustettuja valaisimia.

Mikäli valaisimiin on asennettu valaisinkohtaisia ohjaimia, järjestelmämme käyttöönotto vaatii kyseisten ohjauslaitteiden poistamista valaisimista.

Mitä tapahtuu, jos ohjausyksikkö hajoaa?

Valaisimet hajonneen ohjausyksikön vaikutusalueella kirkastuvat täyteen kirkkauteen. Tällä varmistetaan, että valaisin ei ole himmeänä, kun valoa tarvitaan.

Valaisimet

Mitä himmennysprotokollia ohjausyksikkönne käyttää?

Ohjausyksikkömme kykenee himmentämään valaisinta sekä Dali-protokollan, että 0-10V analogitulon kautta.

Ovatko kaikki led-valaisimet yhteensopivia järjestelmänne kanssa?

Suurin osa uusista led-valaisimista on yhteensopivia käyttämiemme himmennysprotokollien kanssa. Jotkin valaisimet sisältävät ohjelmoitavia ajureita, joissa himmennystoiminto ei ole käytössä oletuksena vaikkakin ne on merkitty himmennettäviksi valaisimiksi. Yhteensopivuus kannattaa siis aina varmistaa valaisintoimittajalta ennen projektin aloittamista.

Haluan hyödyntää järjestelmäänne vanhoissa valaisimissa (Elohopeahöyrylampuissa, suurpainenatriumvalaisimissa jne). Onko se mahdollista?

On mahdollista ohjata valaisimia, jotka on varustettu himmennysprotokollan sisältävillä elektronisilla liitäntälaitteilla. Mikäli valaisimia ei ole varustettu kyseisillä laitteilla, suosittelemme investoimaan led-valaisimiin ennemmin kuin varustamaan vanhoja valaisimia.

Liikkeentunnistus

Hyödynnätte passiivista infrapunatunnistinta. Eikö tutka olisi luotettavampi vaihtoehto?

PIR-sensorin toiminta perustuu lämpötilaeron mittaamiseen kohteen ja ympäristön välillä. Tämä tekee PIR-sensorista luotettavan ulkoilmassa, missä lämmön lähteitä on ihmisten, eläimien ja autojen lisäksi harvassa. Tutkien toiminta taas perustuu lähetetyn ja vastaanotetun signaalin taajuuden muutokseen, joka on tunnettu myös Doppler-ilmiönä. Tunnistettaessa hitaasti kulkevaa kävelijää, sensori tulee asettaa aktivoitumaan hyvin pienestä muutoksesta signaalin taajuudessa. Tämä tekee sensorin alttiiksi väärille tunnistuksille esimerkiksi tuulen heiluttaessa puun oksia, josta syystä PIR-sensori on tutkaa luotettavampi ulkokäytössä.

Aktivoivatko pienet eläimet ohjattuja valaisimia?

Pienet eläimet, kuten hiiret ja oravat, eivät aiheuta valaisimien aktivoitumista. Varmistaaksemme luotettavan tunnistuksen ihmisistä ja autoista, näitä suuremmat eläimet aiheuttavat tunnistuksen, kuten esimerkiksi jänikset. Eläimien tunnistaminen ei kuitenkaan vaikuta järjestelmän toimintaan merkittävästi – ohjaamissamme kohteissa väärien tunnistusten määrä on alle 5 %.

Verkko

Hyödynnätte Mesh-verkkoa. Tarkoittaako tämä, että jokaisen ohjausyksikön ei tarvitse olla Master-yksikön kuuluvuusalueella?

Kyllä, ohjausyksiköt kykenevät reitittämään viestit toisten ohjausyksiköiden kautta Master-yksikölle. Tämä tarkoittaa, että jokainen ohjausyksikkö kasvattaa verkon laajuutta noin 100 metrillä.

Kuinka suuri etäisyys ohjausyksiköiden välillä voi olla?

Luotettavan toiminnan maksimietäisyys on 100 metriä, joten valotolpat eivät voi olla tätä kauempana toisistaan.

Pystyykö ohjausyksiköiden luoma verkko toimimaan, jos yksi ohjausyksikkö hajoaa?

Kyllä, ohjausyksikön hajotessa viestit reititetään hajonneen ohjausyksikön yli seuraavalle.

Eikö 2,4 GHz taajuuskaista ole liian ruuhkainen?

2,4 GHz taajuuskaista on jaettu useampaan pieneen kanavaan, joista osa on paljon käytettyjä Wi-fi verkkojen toimesta, erityisesti kaupunkien keskustoissa. Me hyödynnämme IEEE 802.15.4 standardia, joka rajaa erittäin ohuen kaistan verrattaessa Wi-fi-verkkoon. Tämä mahdollistaa niiden kanavien hyödyntämisen, jotka eivät ole Wi-fi-verkkojen ruuhkauttamia.

Mitä tapahtuu Master-yksikön internet-yhteyden ollessa poikki?

Järjestelmä jatkaa normaalia toimintaansa valaistuksen ohjauksen osalta. Tällaisessa tapauksessa liikkeentunnistustietojen ja muiden kohteesta kerättyjen tietojen välittyminen Lumine Managerille viivästyy siihen asti, kunnes internet-yhteys palautuu. Tilanne on sama, kun asetuksia on muutettu Master-yksikön ollessa yhteydettömässä tilassa, eli asetukset välittyvät ohjausyksiköille välittömästi internet-yhteyden palatessa.